ἀμνούς

ἀμνός
lamb
masc/fem acc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • CERASUS — I. CERASUS arbor, cerasum fructus, inter baccas et acinos recenseri solitus: de illa Plinius, l. 12. c. 3. Peregrinae (arbores) et Cerasi, Persicaeque, et omnes, quarum Graeca nomina aut aliena. Quando autem in Italiam advectae sint, docet, l. 15 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • DEMARCHI — Graece Δήμαρχοι, dicebantur in eadem Rep. praefecti τῶ Δήμων, quos illi, quando necesse erat, convocabant, eâdem potestate, quam prius Ναυκράροι vel Ναυκλάροι habuerant, (ut scribir Harpocration in Lexico, et Scholiastes Aristophan. ad haec verba …   Hofmann J. Lexicon universale

  • RHAMNUS — I. RHAMNUS oppid. fuit et portus Cretae in ora occidua, inter Phalasarnen, et Chersonesum, Ptol. II. RHAMNUS spinosa arbor, inter ἀείφυλλα Theophrasto, e qua sepes vivae fiebant, quibusdam videtur esse Alba Spina, quâ nulla hodie sepibus… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • μυρίαμνον — μυρίαμνον, τὸ (Α) ποίμνιο που έχει μυρίους αμνούς, πολυπληθές κοπάδι. [ΕΤΥΜΟΛ. < μυρι(ο) * + ἀμνός] …   Dictionary of Greek

  • αμνός του Θεού — Η λέξη αμνός χρησιμοποιείται συμβολικά στη χριστιανική τέχνη και στη λειτουργική. Στην Παλαιά Διαθήκη, η λέξη χρησιμοποιείται και στην κυριολεξία της. Στη συμβολική της έννοια είναι προσωνυμία του Μεσσία, για την πραότητα και την ανεξικακία του.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.